Accreditatie interventies

Accreditatie aanvragen voor erkenning van een effectieve interventie is mogelijk als het om een bewezen effectieve interventie volgens een vast protocol en conform de CBO richtlijn behandeling van tabaksverslaving en de Zorgmodule Stoppen met Roken gaat.

Vraag hier erkenning voor een interventie aan.

Bekijk hier de erkende interventies.

© Partnership Stop met Roken