Nieuws

STOPTOBER: EEN TERUGBLIK - 18/11/2018

Ook afgelopen najaar was het weer zover: voor de vijfde maal vond de campagne 'Stoptober, 28 dagen niet roken!' plaats. Met als doel om rokers te stimuleren om 28 dagen te stoppen met roken. Het zorgveld is hierin een onmisbare schakel.

Hoewel de effectiviteit van de campagne in termen van het aantal (blijvende) stoppers pas op een later moment wordt vastgesteld, zijn de eerste nabeschouwingen heel positief. Campagnemanager Debbie Prijs blikt dan ook tevreden terug op de afgelopen periode. Heet van de naald hierbij de eerste cijfers:

Bereik wederom hoger dan voorgaand jaar

Tijdens de campagne in 2018 is de Stoptober-app in totaal zo’n 51.600 maal gedownload. In 2017 bedroeg dit aantal ca. 50.500. De app bevat
o.a. een dagboek, motiverende berichten en een ‘noodhulp’-lijn. De website van Stoptober is door ca. 635.000 bezoekers bekeken. Daar komen nog 10.000 bezoekers bij via de speciale bedrijven-website van Stoptober. Onderlinge steun, bijvoorbeeld via collega’s, is immers een belangrijke factor voor succesvol stoppen. Op Stoptober-TV hebben 35.000 bezoekers 1.000 uur aan video bekeken. Tot slot is de Facebook-community doorgegroeid naar 36.263 fans, en is er een bereik van 5,5 miljoen bezoeken gehaald.

Smoezencampagne

Nieuw dit jaar was de zogenaamde smoezencampagne. Deze opwarmer naar Stoptober houdt mensen via filmpjes veelvoorkomende smoezen voor om niet te hoeven stoppen met roken. Waarbij de smoezen uiteraard op een toegankelijke manier worden gekraakt. Deze filmpjes zijn maar liefst door een half miljoen mensen bekeken en hebben bijzonder goed gewerkt. Volgend jaar wordt de smoezencampagne dan ook uitgebreid.

Op naar 2019!

Om van Stoptober 2019 wederom een succes te maken, is een goede voorbereiding het halve werk. Zo bleek tijdens de Stoptober-nascholingsavond van het Kwaliteitsregister op 25 september dat zorgprofessionals enthousiast zijn over Stoptober, maar tijdig toegerust willen worden om patiënten optimaal te kunnen bedienen. Hier wordt gehoor aan gegeven.

Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor de campagne van 2019 dan ook begonnen. Hou deze nieuwsbrief daarom goed in de gaten!

ZORGSTANDAARD TABAKSVERSLAVING 2018

Eind 2018 / begin 2019 zal de nieuwe Zorgstandaard Tabaksverslaving gepubliceerd worden. Deze zorgstandaard is een aanpassing en uitbreiding van de Zorgmodule Stoppen met Roken uit 2009. De Zorgstandaard Tabaksverslaving vervangt de Zorgmodule Stoppen met Roken uit 2009.

Het Partnership Stop met Roken heeft in het voorjaar van 2009 het initiatief genomen deze zorgmodule te ontwerpen en daartoe een breed samengestelde werkgroep ingesteld (de kerngroep). De huidige herziening is eveneens op initiatief van het Partnership Stop met Roken tot stand gekomen.

Deze nieuwe Zorgstandaard Tabaksverslaving sluit aan op de Richtlijn Behandeling Tabaksverslaving en Stoppen met Roken Ondersteuning (2016). Daarnaast sluit de Zorgstandaard aan op ontwikkelingen in het veld van de stoppen-met-rokenzorg. Een belangrijke reden om een Zorgstandaard te ontwikkelen is dat tabaksverslaving door zorgprofessionals beschouwd wordt als aandoening op zich, die veelal leidt tot andere aandoeningen, zoals longziekten en cardiovasculaire aandoeningen.

De Zorgstandaard Tabaksverslaving is ingericht in overeenstemming met het model van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden. Zo past de Zorgstandaard in principe in de systematiek die door het ministerie van VWS is ontwikkeld ten aanzien van de programmatische aanpak van chronische ziekten. De Zorgstandaard vormt in die systematiek de grondslag voor de bijbehorende integrale bekostiging.

 

HERREGISTREREN

Om in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken geregistreerd te blijven dient u zich periodiek te herregistreren. In periodes van 5 jaar toont u aan dat uw kennis en ervaring actueel is. Hiervoor houdt u gedurende 5 jaar begeleidingsuren en accreditatiepunten bij en administreert dit in uw registratiemap. Dit is uw persoonlijke administratie en bewijsvoering van uw bekwaamheid.

Om in het register opgenomen te blijven dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

      100 begeleidingsuren in 5 jaar behalen, verspreid over minimaal 3 jaar. Hier vindt u het formulier om uw begeleidingsuren bij te houden.

15 accreditatiepunten te behalen in 5 jaar, verspreid over minimaal 3 jaar, door geaccrediteerde nascholing of geaccrediteerde overige activiteiten voor herregistratie te volgen. NB: Een nascholing voor herregistratie kan niet dezelfde opleiding zijn op basis waarvan u bent geregistreerd (ingeschreven) in het Kwaliteitsregister.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw periodieke herregistratie. Het Kwaliteitsregister verstuurt geen reminders om u op uw herregistratie en eventuele nog te behalen accreditatiepunten te attenderen.

 

© Partnership Stop met Roken